Regulamin Mistrzostw Służb Mundurowych

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2016 r.

 

Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu na 10 km o Puchar Przewodniczącego NSZZ Policjantów Województwa Podlaskiego. 

I. CEL

– Upowszechnianie aktywnego wypoczynku;

– Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród służb mundurowych,

– Promowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów;

– Integracja biegaczy ze środowiska służb mundurowych;

– Popularyzacja biegów masowych wśród służb mundurowych;

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • Bieg odbędzie się w ramach imprezy 6. Top Auto Białystok Biega w dniu 18 września 2016 roku w Białymstoku,
 • Długość trasy: 10 km, trasa posiada atest PZLA
 • Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej bialystokbiega.pl najpóźniej na 14 dni przed biegiem,
 • Bieg na dystansie 10 km wystartuje o godz. 11:00.

III. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikami klasyfikacji Mistrzostw Służb Mundurowych  o  Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Podlaskiego mogą być wyłącznie funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych, którzy pełnią służbę lub pracują w jednostkach organizacyjnych na terenie województwa Podlaskiego
 2. W klasyfikacji mogą brać udział przedstawiciele niżej wymienionych służb i instytucji:
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Pożarna,
 • Wojsko Polskie,
 • Służba Celna,
 • Służba Więzienna
 • Straże Miejskie i Gminne,
 • Lasy Państwowe,
 • Straż Ochrony Kolei,
 • Inspekcja Transportu Drogowego

IV. Klasyfikacja Drużynowa.

Drużyna składa się minimum z 4 osób, w tym 3 mężczyzn i 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby drużyn. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział drużyny należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny, w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny  na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje na podstawie rejestracji do biegu na stronie organizatora biegu ; www.bialystokbiega.pl
 2. Każdy zawodnik startujący w klasyfikacji „Mistrzostwa Służb Mundurowych” musi być zgłoszony do biegu na dystansie 10 km z obowiązkowym podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje oraz zaznaczenie zakładki „MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH” z podaniem jednostki i miejscowości, np. Policja – Białystok, Straż Pożarna – Sokółka, itp. . Zawodnik, który nie spełni obu z podanych warunków nie będzie brany pod uwagę w tej klasyfikacji.

VI. KLASYFIKACJE

Wprowadza się klasyfikacje:

 1. Drużynowa funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych – miejsca 1-3
 2. Indywidualna funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych (mężczyzn)– miejsca 1- 3
 3. Indywidualna funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych (kobiet) – miejsca 1-3
 4. Indywidualna funkcjonariuszy i pracowników Policji (mężczyzn) – miejsca 1-3
 5. Indywidualna funkcjonariuszy i pracowników Policji (kobiet) – miejsca 1-3

VII. NAGRODY

Zawodnicy za zajęcie miejsc 1 – 3 otrzymają puchary i medale ufundowane przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa podlaskiego.

VIII. OPŁATY

Uczestnicy biegu dokonują opłat na zasadach ogólnych ustalonych przez organizatora biegu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie maja zastosowanie przepisy ujęte w regulaminie 6. Top Auto Białystok Biega, z którym można się zapoznać na stronie organizatora biegu : www.bialystokbiega.pl
 2. Uczestnicy w momencie rejestracji akceptują regulamin biegu.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
 4. Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów odpowiadają uczestnicy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian i poprawek do niniejszego regulaminu.
 6. Ewentualne protesty organizator rozstrzyga do 30 minut od zakończenia biegu. Protesty zgłoszone po tym czasie nie zostaną uwzględnione.
 7. Szczegółowych informacji dotyczących klasyfikacji można uzyskać w biurze Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa podlaskiego – pokój 104, telefon służbowy – 711 2467, telefon miejski 85 6702467.

NASI PARTNERZY