Klasyfikacje

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2023 r.

Podczas Biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
  • Klasyfikacja najszybszych Białostoczanki i Białostoczanina,

 

Klasyfikacje dodatkowe w biegu na dystansie 10 km. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji, wyboru której dokonuje w czasie rejestracji do biegu – to warunek konieczny. Zmiana klasyfikacji po biegu nie będzie możliwa. 

  • Pracowników Medycznych (kobiet i mężczyzn) – klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pracują w zawodach: lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta.
  • Służb Mundurowych – klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych.

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA w biegu na 10 km.

Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona niezależnie od pozostałych klasyfikacji. Mogą wziąć w niej udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, służby mundurowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą (to warunek konieczny). Zasady klasyfikacji drużynowej:
   • Drużyna składa się z minimum 3 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
   • Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji zaznaczając odpowiednie pole oraz wpisując nazwę klubu/drużyny. Oba warunki są konieczne. 
   • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 3 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

NASI PARTNERZY