Upoważnienie do odbioru pakietu

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2019 r.

Jeżeli chcesz, aby Twój pakiet odebrał ktoś za Ciebie, wypełnij poniższy formularz.

Osoba, która zgłosi się do Biura Zawodów po Twój pakiet, musi mieć podpisane przez Ciebie oświadczenie.

  • Upoważnienie należy wydrukować, wypełnić i podpisać – 

Odbiór pakietu przez osobę upoważnioną

NASI PARTNERZY