Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Oświadczenie rodzica do pobrania

Podziel się artykułem ze znajomymi!