Opłaty – Bieg Godzinny

  1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej. Opłata wpisowa na bieg godzinny wynosi:
  • 30 zł do dnia 16 listopada 2016 r.
  • 40 zł w dniu 20 listopada 2016 r. w Biurze Zawodów w przypadku
    dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa)

2. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz rok urodzenia, z dopiskiem Bieg Godzinny) do dnia 17 listopada 2016 r.

3. Osobom urodzonym w roku 1951 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.

4. Bieg 6 – minutowy i 12 – minutowy jest bezpłatny.

Podziel się artykułem ze znajomymi!