Klasyfikacja drużynowa na dystansie 10 km

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2016 r.

Nowością w tegorocznej edycji Białystok Biega będzie klasyfikacja drużynowa, prowadzona na dystansie 10 km. Drużyna musi składać się z minimum 4 osób, w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnej liczby członków drużyny.

Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

Uwaga! aby brać udział w klasyfikacji drużynowe, należy wpisać nazwę drużyny w odpowiednie pole lub wybrać z listy. Deklaracja uczestnictwa w klasyfikacji drużynowej jest niezależna od przynależności klubowej.

Zrzut ekranu 2015-07-09 o 00.18.05

NASI PARTNERZY