Oświadczenia i formularze

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Jeżeli nie możesz odebrać pakietu startowego osobiście, może za Ciebie to zrobić osoba trzecia. W tym celu niezbędne jest dostarczenie upoważnienia.

upowaznienie-do-odbioru-pakietu do pobrania.

Jeżeli zgłosiłeś się do nas na wolontariat, a jesteś osobą niepełnoletnią, pamiętaj, że wymagane jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie.

oswiadczenie-wolontariat

 

 

 

Podziel się artykułem ze znajomymi!