Opłaty startowe

Wysokość opłat wpisowych za udział w 6. TOP AUTO Białystok Biega w zależności od terminu wpłaty:

  • 40 zł do 30 czerwca 2016 r.
  • 45 zł od 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  • 55 zł od 1 września do 14 września 2016 r.
  • 65 zł w Biurze Zawodów w dniach 17-18 września 2016 r. (pod warunkiem dostępności miejsc)

Limit numerów startowych wynosi 2000 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

Osobom urodzonym w roku 1951 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.

Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e-mail użyty podczas rejestracji.  Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji do dnia 14 września 2016 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.

Podziel się artykułem ze znajomymi!